Industrijski tlaki

Industrijski tlaki

Industrijski tlaki (zemeljsko vlažen beton pripravljen iz cementa, kamenega agregata dmax 32mm in vode,  trdnostni razred C 25/30)

Primerni so za izdelavo zunanjih in notranjih tlakov, predvsem za večje obremenitve. Glede na potrebe naročnika
se lahko izvedejo v zaglajeni (garaže, delavnice, industrijski obrati, skladišča..) ali metličeni obliki (parkirišča, črpalke, dovozne rampe..).Za izboljšanje odpornosti (proti obrabi, oljem in maščobam, detergentom, solem, kotalna odpornost, zmrzlinska obstojnost..),  lahko površine oplemenitimo z mineralnimi posipi, ki so na voljo v različnih barvah:

  • TAL M KVARC, za lažje in srednje obremenitve, priporočena poraba 4 do 7 kg/m2
  • TAL M KORUND 3, za visoke obremenitve, priporočena poraba: 5 do 10 kg/m2
  • TAL M STRONG, za izredno visoke obremenitve, tudi proti elektro statičnemu naboju, priporočena poraba: 6 do 10,5 kg/m2
  • TAL M KORUND 10, za tlake izpostavljene kombiniranim obremenitvam kot so udarci, brušenje, kotaljenje… Priporočena poraba: 18 do 21 kg/m2 za sloj debeline 10 m

Izrednega pomena je nega betona po končanih delih. Nudimo vam (brezbarvni) paropropustni ali nepropustni Curing nanos za zaščito betonskih površin, s katerim pridobite optimalno sušenje tlaka (brez pokrivanja s PVC folijo in polivanja z vodo) v času kemičnega delovanja  betona kot tudi enotnejši izgled ter lažje čiščenje površin ob kasnejši uporabi.

Comments are closed.